Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT STASZOWSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i/lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników i doradców obywatelskich.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonych, bezpłatnych materiałów na stronach internetowych, serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do możliwie największej liczby mieszkańców.

Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu mieszkańców może mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie internetowej Powiatu - https://staszowski.eu/punkt-nieodplatnej-pomocy-prawnej.html

Ze względu na konieczność ograniczenia objętości maila - materiały w postaci e-informatorów: "Długi, zobowiązania finansowe, upadłość" oraz "Podstawowe zasady zawierania umów cywilonoprawnych", są do pobrania na stronie:
https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/edukacja-prawna/powiat-staszowski/
 

Z nadzieją na życzliwą współpracę,

Marcin Kałużny - Prezes Zarządu

Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)
Ul. Lwowska 11  |  33-300 Nowy Sącz
tel. 18 44 11 994
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule maila proszę zawsze podawać dużymi literami najpierw nazwę powiatu)
biuro czynne pon.-pt., w godz. 8.00-16.00
 
 
www.sc.org.pl
Polubmy się! www.fb.com/Stowarzyszenie.Sursum.Corda

 

NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM W 2020 ROKU

PROWADZONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 ROKU O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ (Dz. U. 2015 r. poz.1255)

UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ POLEGA NA: 

poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w powyższych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowo-administracyjnym.


UDZIELANIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NIE OBEJMUJE:

spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 

UWAGA!

Pełny tekst w formie PDF w załączniku: