Urząd Gminy informuję, iż z dniem 1 czerwca 2021 swoją pracę rozpoczął Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Punkt będzie funkcjonował we wtorek i czwartek w godzinach 700-1500 oraz w środę w godzinach 700-1100 w pokoju nr 8.

 

Szanowni Państwo,
Przedstawiam Państwu „Raport o stanie Gminy”. Jest to swoiste spojrzenie na aktualną sytuację Gminy w poszczególnych dziedzinach jej funkcjonowania.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców, do lektury dokumentu.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późniejszymi zmianami),
nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata na sesji Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 roku o godz.1200.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Wójt Gminy
Anna Grajko

Raport dostępny na stronie BIP Urzędu: http://www.biplubnice.pl/dokumenty/raport_o_stanie_gminy_2020.pdf

 

telefon smartfon, pole na wsi

ARiMR przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za 2021 r. można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. W tym roku Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian. Rolnicy, którzy w 2020 r. składali oświadczenia czy też wnioski dotyczące dopłat bezpośrednich w formie papierowej, w tym roku muszą złożyć wnioski w formie elektronicznej korzystając z aplikacji eWniosekPlus.  Ostatnim dniem na wypełnienie formularza jest 17 czerwca 2021 r. Można to zrobić również po tym terminie, jednak nie później niż do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należne dopłaty będą pomniejszane o 1 proc.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku, mogą liczyć na pomoc pracowników Agencji. Wszelkie wątpliwości z tym związane można konsultować dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii: 800 38 00 84 (w dni robocze w godz. 7:00-19:00 oraz w soboty 10:00-16:00). W placówkach Agencji udostępnione zostały również stanowiska komputerowe, przy których można wypełnić wniosek, a eksperci służą wsparciem w kwestiach technicznych. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 zalecamy, aby rolnicy, którzy chcą odwiedzić nasze biura powiatowe, umówili się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kolejek i zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Do 25 maja do Agencji wpłynęło ok. 850 tys. wniosków. Złożyło je 65,5 proc. uprawnionych.

Więcej informacji – otwórz