Szanowni Państwo,

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach zachęca do włączenia się do akcji „Pomoc dla posiadaczy chryzantem”. Pomoc przeznaczona jest dla posiadaczy chryzantem, którzy nie sprzedali tych kwiatów w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932), Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez organizację pozarządową, jednostkę samorządu terytorialnego lub inną instytucję publiczną. Do dnia 16 listopada 2020 r. możliwość przekazania kwiatów po wcześniejszym wskazaniu przez Kierownika Biura Powiatowego ARiMR miejsca odbioru chryzantem. (ważne: przy przekazaniu kwiatów posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie odbioru liczby chryzantem,

z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez podmioty i instytucje.

Chryzantemy bezpłatnie mogą odebrać:

  • organizacjom pozarządowym,
  • jednostkom samorządu terytorialnego,
  • innym instytucjom publicznym,

Zachęcamy do włączenia się w powyższą akcję.