W dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice.

 Otwarcie sesji.

  1. Otwarcie sesji.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia ośmioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach w Publiczną Szkołę Podstawową o strukturze organizacyjnej I-III oraz z oddziałem przedszkolnym.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie z dnia 8 grudnia 2020 r. na uchwałę nr XV/46/07 Rady Gminy Łubnice z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat za wywóz stałych odpadów komunalnych

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości

  6. Zamknięcie obrad