Informacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska o prowadzeniu prac
obserwacyjno-pomiarowych
w ramach cyklu Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych