Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie „Dobry start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Według nowych zasad, wnioski o świadczenia „Dobry Start” będzie można składać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną (portal Emp@tia, bankowość elektroniczna, Platforma Usług Elektronicznych ZUS), a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce pomóc wszystkim mieszkańcom naszej Gminy, którzy wcześniej takie wnioski składali papierowo. I dlatego dla mieszkańców naszej społeczności zostanie zorganizowany pracowników ZUS dyżur

w Urzędzie Gminy Łubnice w dn. 21.07.2021r. pokój Nr 13 w godz. od 9,00 – 12,00.


Pracownik Zakładu pomoże w złożeniu wniosku.


Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane.