OGŁOSZENIE


WÓJT GMINY ŁUBNICE INFORMUJE, ŻE W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2021 r. (czwartek) O GODZINIE 1200 W CENTRUM KULTURY W ŁUBNICACH

ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE ZE ŚWIĘTOKRZYSKIM WOJEWÓDZKIM LEKARZEM WETERYNARII, DOTYCZĄCE AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF).

ZAWIADOMIENIE

W dniu 29 października 2021 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Państwowego Gospodarstwa Wodnego „ Wody Polskie”
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Łubnice porozumienia z Powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2031.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Łubnice.
 10. Interpelacje i wnioski radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.

Rozporządzenie Wojewody w sprawie zwalczania ASF w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie powiatów staszowskiego i buskiego: