Dotyczy zamówienia publicznego„ Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania wody dla wodociągu grupowego dla Gminy Łubnice - docieplenie ścian zewnętrznych, instalacja fotowoltaiczna, wymiana oświetlenia na LED"

Załącznik na stronie BIP Urzędu - KLIKNIJ