Załącznik:
- raport o stanie Gminy za rok 2018.  - KLIKNIJ
- uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Łubnice - KLIKNIJ