W dniu 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy Łubnice. 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Łubnice w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Budziskach poprzez obniżenie jej stopnia organizacyjnego do klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/87/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 20 stycznia 2020 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/20 Rady Gminy Łubnice z dnia 7 sierpnia 2020 r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2021-2031.
 10. Podjęcie rezolucji w sprawie budowy polderów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Łubnice.
 11. Interpelacje i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski i informacje.