INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW
                                               ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

 

Urząd Gminy Łubnice informuje mieszkańców gminy, że podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytych opon w strumieniu odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańca nie
mogą znajdować się
zużyte opony traktorowe i ciężarowe.  

Powyższe wynika m.in. ze zmian wprowadzonych od 1 lipca 2021 r. przez Zakład Gospodarki Odpadami
Komunalnymi
w Rzędowie. Wobec tego w dniu zbiórki prosimy
o niewystawianie zużytych opon ciężarowych oraz traktorowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami opon z maszyn rolniczych nie można zaklasyfikować jako
odpady komunalne
i gmina nie może organizować zbiórek tych odpadów, jak również przyjmować
ich w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów. Obowiązek prawidłowego zagospodarowania takich
odpadów pochodzących z rolnictwa spoczywa na ich wytwórcy.

Zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich
opon lub u przedsiębiorcy przy ich zakupie przy czym podmioty odbierające opony
powinny posiadać zezwolenia na ich zbieranie lub przetwarzanie.