Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Śp. Jacka Tarnowskiego
Burmistrza
Miasta i Gminy Połaniec


Pogrążonej w żalu Rodzinie, Bliskim, Współpracownikom
oraz Mieszkańcom Miasta i Gminy Połaniec
wyrazy współczucia składają:
Wójt Gminy Łubnice,
Przewodniczący i Radni Rady Gminy w Łubnicach,
Pracownicy Urzędu Gminy w Łubnicach.