Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w piątym
okresie raportowania, stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie gminy Łubnice.

Szczegółowe dane dotyczące suszy w poszczególnych uprawach rolnych podzielonych ze względu
na kategorie gleb przedstawiamy w pliku poniżej.

 

Na stronach:

 można monitorować informacje dot. suszy

Tut. Urząd informuje, że obecnie producenci rolni samodzielnie szacują szkody spowodowane  
przez suszę w uprawach rolnych, za pomocą publicznej aplikacji ?Zgłoś szkodę rolniczą?
?
 
https://aplikacje.gov.pl/app/susza

Wypełnione wnioski, po uzupełnieniu informacji  o wszystkich uprawach, należy podpisać Profilem Zaufanym i wysłać
w aplikacji do 15 października.

Pomocne informacje dot. szacowania start spowodowanych suszą znajdują się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-suszy-od-2020-r

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza--susza-2021 - pod tym linkiem znajdują się 
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. suszy

Aplikacja do zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą w 2022 r. nie została jeszcze uruchomiona.

pdf-850 Tabela - Pobrany Pobieranie-850 198