Urząd Gminy Łubnice informuję, że od 5 września 2022 roku
Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu
„Czyste Powietrze” będzie funkcjonował w każdy
wtorek w godzinach 800 - 1400 oraz w każdą środę
w godzinach 800 - 1200 w pokoju nr 17 (2 piętro).