Wojewoda Świętokrzyski informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 71 z dnia 31 marca 2022 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (3.stopień CHARLIE-CRP) ? na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej), obowiązujący od 01 kwietnia 2022 od godz. 00.00 do dnia 15 kwietnia 2022 do godz. 23.59. ( jest to przedłużenie okresu obowiązywania)

Szanowni Państwo,

w związku z kolejnym pracami nad Strategią Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji ? Dolina Wisły na lata 2021-2030 bardzo prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Urzędu informacji wraz z linkiem do ankiety dla mieszkańców.

Ankieta będzie aktywna do 11 kwietnia br. 

Po tym terminie link będzie już nieaktywny.

link do ankiety: https://osidolinawisly.webankieta.pl/