Uprzejmie informujemy, że  sesja Rady Gminy

Łubnice  odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku o godzinie 10:00

w Urzędzie Gminy Łubnice.

 

Porządek obrad:

 

1.     Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.     Podjęcie uchwał  budżetowych.

4.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.     Interpelacje i wnioski radnych.

6.     Odpowiedzi na interpelacje.

7.     Wolne wnioski i informacje.

 

 

 

pdf-153 pismo-przewodnie-liga.pdf - Pobrany Pobieranie-153 1 891

docx-154 regulamin-liga.doc - Pobrany Pobieranie-154 1 904

docx-152 karta-zgloszeniowa-liga.doc - Pobrany Pobieranie-152 1 919