W dniu 27 kwietnia 2022 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Łubnicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1.  Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łubnice do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2022-2031.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Łubnice do Wiślańskiego Klastra Energii.
 7. Interpelacje i wnioski radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje.
 9. Wolne wnioski i informacje.

Urząd Gminy Łubnice informuję,
że od 25 kwietnia 2022 roku Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
programu ?Czyste Powietrze?
będzie funkcjonował w każdy wtorek w godzinach 7:00 - 15:00
oraz w każdą środę w godzinach 7:00 - 11:00

w pokoju nr 17 (2 piętro).

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE?CRP) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO. Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 30 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE?CRP) (Zarządzenie prezesa Rady Ministrów nr 88 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie prezesa Rady Ministrów nr 87 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).


Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

 • Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. CHARLIE?CRP jest trzecim
  z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
  Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji
  o planowanym zdarzeniu.

 • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia
  o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.