Wójt Gminy Łubnice przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek tygodnia w godzinach od 15 00 do 15 30